Giấy lọc phòng sơn 2 lớp 3 lớp

Công ty DHT chuyên cung cấp tất cả các loại giấy lọc phòng sơn 2 lớp và 3 lớp, phân phối cho các phòng sơn đồ gỗ, các phòng sơn tĩnh điện, các phòng sơn xe và các loại phòng sơn khác, ….

Giấy lọc phòng sơn 2 lớp và 3 lớp là hai loại giấy lọc bụi cho phòng sơn sử dụng phổ biến nhất hiện nay trên thị trường. Cả hai loại giấy 2 lớp và 3 lớp đều có ứng dụng như nhau tuy nhiên giấy lọc phòng sơn 3 lớp có hiệu quả lọc cao hơn so với giấy lọc phòng sơn 2 lớp.

Sản phẩm kế tiếp:  BÔNG LỌC BỤI PHÒNG SƠN