Tấm lọc bụi G2

Vật liệu lọc được làm bằng vật liệu sợi tổng hợp, có 2 dạng: Dạng bằng hai mặt lưới bảo vệ bên ngoài và dạng gợn sóng, 01 mặt lưới ép tạo sóng.

Khung làm tấm lọc bụi G2 được thiết kế bằng nhôm hoặc tôn mạ kẽm.

Ứng dụng: Lọc bụi cho AHU, lọc khí, lọc bụi cho hệ thống lọc bụi khác, lọc bụi được gió hồi, ..

Sản phẩm kế tiếp: PHIN LỌC KHÔNG KHÍ