Phin lọc bụi

Vật liệu lọc làm bằng sợi tổng hộp, có độ thoáng khí cao. Khung làm bằng nhôm, GI.

Hiệu quả lọc bụi đối với tiêu chuẩn G2: 70 - 75%

Hiệu quả lọc bụi đối với tiêu chuẩn G4: 90 - 95%

Thông số kỹ thuật phin lọc bụi G4

Tiêu chuẩn lọc

 

Kích thước

 

mm

 

 

 

Lưu lượng 

 

m3/h

 

Hiệu xuất

 

 

 

Chênh áp ban đầu (pa)

 

Chênh áp cuối (pa)

 

 

 

Nhiệt độ (℃)

 

 

 

Vật liệu khung

 

G4

 

595*595*46

 

3200

 

90 – 90%

 

45

 

200

 

80

 

Nhôm hoặc GI

 

595*495*46

 

2700

 

595*295*46

 

1600

 

495*495*46

 

2200

 

Sản phẩm kế tiếp:  PHIN LỌC CARBON