Phin lọc carbon

Phin lọc carbon chuyên dùng lọc khí khử mùi sơn, khử hơi dung môi, ..

Vật liệu lọc làm bằng giấy và than hoạt tính: bao gồm 3 lớp, 2 lớp giấy, và 01 lớp than họt tính

Khung được thiết kế bằng thép, nhôm hoặc giấy

Hiệu quả lọc cao

Sản phẩm kế tiếp: PHIN LỌC KHÍ