Bông lọc khí 20mm

Sản phẩm: Bông lọc khí 20mm là sản phẩm có độ dày và hiệu lọc cao hơn bông lọc khí 10 mm

Vật liệu: Sợi tổng hợp

Độ dày: 20mm

Tiêu chuẩn: EN779-G4

Sản phẩm kế tiếp:  BÔNG LỌC KHÍ 10MM