Bông lọc nước thủy sản

Sản phẩm bông lọc nước thủy sản là loại bông lọc bụi chuyên dùng lọc bụi và lọc nước trong ngành nuôi trồng thủy sản, thường dùng lọc trong môi trường nuôi tôm, nuôi cá giống, lọc nước hồ cá cảnh, …

Sản phẩm kế tiếp:  BÔNG LỌC BỤI G2 10MM