Bình lọc 2 túi

Sản phẩm bình lọc 2 túi

Vật liệu: inox 304

Độ dày võ bình: 3mm

Đầu vào/ra: mặt bích 2" hoặc 4"

Số túi trong bình: 2 túi

cấp độ lọc: >= 1micron

Chênh áp làm việc của bình 2 túi: 6pa

Chênh áp max: 10pa

Lưu lượng: 80m3/h

Sản phẩm kế tiếp:    BÌNH LỌC 4 TÚI INOX 304