Bình lọc 01 lõi 20 inch

Bình lọc 01 lõi 20 inch là loại bình có lưu lượng thấp thường được lắp trên đường ống trong các hệ thống lọc dầu, lọc hóa chất và lọc các loại chất lỏng khác.

Sản phẩm có hai loại đó là loại có chân và loại không có chân, loại không có chân sẽ có bát treo, đầu vào/ra là đầu răn trên miệng răn 34mm. Loại có chân thường thì đầu vào/ra là dưới đáy (xem hình ảnh minh hoạ)

Sản phẩm kế tiếp:  BÌNH LỌC 7 LÕI 30 INCH