Bình lọc 5 lõi 20 inch

Bình lọc 5 lõi 20 inch được thiết kế bằng vật liệu inox 304 hoặc inox 316.

Bình được thiết kế chịu được áp suất 6 - 10pa

Số lõi trong bình: 5 lõi

Chiều cao lõi: 20 inch (500mm)

Cấp độ lọc của bình lọc lõi: 0,2micron - 200 micron

Ứng dụng: lọc nước sinh hoạt (lọc tinh), lọc dầu cách điện, lọc cặn dầu, lọc dầu ăn, lọc thực phẩm ,...
Sản phẩm kế tiếp:  
BÌNH LỌC 7 LÕI 40 INCH