Bình lọc dầu DO

Bình lọc dầu DO thường dùng là loại bình lọc túi, với nhiều kiểu loại bình khác nhau tương ứng với nhiều lưu lượng khác nhau.

Ví dụ: Đối với lưu lượng thấp từ 3 - 5m3/h thì dùng bình size 4 01 túi, lưu lượng 10 - 20m3/h thì dùng bình size 1 01 túi. Lưu lượgn 30 - 40m3/h thì dùng bình size 2 01 túi, .... Nếu lưu lượng cao hơn 100 - 150m3/h thì dùng bình lọc 4 túi. ,,, Đáp ứng mọi nhu cầu về lưu lượng của khách hàng.

Vật liệu bình lọc dầu DO: Inox 304

Chênh áp thiết kế: 4 - 6pa

Chênh áp max: 10pa

Độ dày võ bình: 1,5mm, 3mm, ...

Sản phẩm kế tiếp:   BÌNH LỌC CHẤT LỎNG INOX 316