Bình lọc chất lỏng dùng túi

Là một bộ lọc được thiết kế để chuyên dùng lọc chất lỏng. vất liệu võ ngoài được thiết kế bằng inox 201, inox 304, inox 316, ... Vật liệu lọc bên trong là túi lọc, bình có thể chứa được nhiều túi. Từ bình 01 túi, bình 4 túi, .. bình 10 túi, ...

Cấp độ lọc: Từ 0,5 micron , 1micron, 5micron, 10micron, 20micron, 25micron, 30micron, ..

Áp suất bình: 6 - 10pa

Lưu lượng lọc: 2 - 500m3/h

Ứng dụng: lọc nước biển, lọc nước nuôi trồng thủy sản, lọc nước mắm, lọc rượu, lọc bui, lọc cát, ...

Sản phẩm kế tiếp:  BÌNH LỌC TÚI FSI X100B