Bình lọc dầu

Bình lọc dầu,

Chuyên dùng lọc cận dầu Do, lọc dầu nhớt, lọc dầu ăn

Vật liệu bình: Bình được thiết kế bằng vật liệu ino 201, inox 304 or inox 316.

Cấu trúc: cấu trúc được thiết kế gọn gàng, dễ vận hành tháo lắp, bảo trì bảo dưỡng

Dạng bình dùng túi lọc và dạng bình dùng lõi lọc

Lưu lượng từ 5 - 200m3/h

Dạng bình dùng túi lọc

Sản phẩm kế tiếp:  BÌNH LỌC LÕI 20 INCH