Bình lọc lõi 20 inch

Bình lọc lõi, bình lọc lõi 20 inch

Vật liệu bình: Inox 201, inox 304, inox 316. Bình dày 1,5mm, 3mm

Dùng lõi lọc dài 20 inch, bình chứa từ 3 lõi - 20 lõi

Bình lọc lõi dùng trong lọc chất lỏng như: lọc bui, lọc rượu, lọc dầu ăn, lọc cặn dầu, lọc nước mắm, lọc nước tương, lọc sữa, ...

Sản phẩm kế tiếp:  BÌNH LỌC 1 TÚI