Bình lọc 1 túi

Vật liệu bình: inox 201, inox 304, inox 316

Vật liệu túi: túi lọc PP, túi lọc PE, túi lọc nylon NMO

Dùng lọc dầu, lọc chất lỏng, lọc nước tương, ...

Lưu lượng: 30m3/h

Áp max 6pa

Sản phẩm kế tiếp: BÌNH LỌC NHIỀU TÚI