Bình lọc nhiều túi

Vật liệu bình: inox 304, inox 316

Số túi lọc: 3 túi - 20 túi, túi size 1 (180 x 430mm), túi size 2 (180 x 810mm)

Chuyên dùng lọc chất lỏng như:

Trong mội trường lọc dầu thực vật, các loại dầu ăn, các loại cặn dầu DO (trong quá trình lọc để tái chế dầu Do), ...

Sản phẩm kế tiếp:  BÌNH LỌC CHẤT LỎNG INOX 304