Lưới lọc bụi 80 mesh

Công ty DHT chúng tôi chuyên phân phối các loại lưới lọc bụi nói chung và loại lưới lọc bụi 80 mesh nói riêng chuyên dùng lọc bụi trong các nhà máy xí nghiệp, đối với loại lưới 80 mesh thì thường dùng lọc bụi thô như các loại bụi gỗ bụi sơ sợi, ...

Vật liệu lưới: nylon NMO

Khổ rộng: 1m hoặc 1,2m hoặc 1,27m, ... 1,6m. Loại thông thường hiện nay chúng tôi có sẵn hàng là loại 1m và 1,27m

Chiều dài cuộn lưới: thường là 01 cuộn dài 100met.

Sản phẩm kế tiếp:    LƯỚI LỌC BỤI 100 MESH