Lưới lọc bụi 100 mesh

Lưới lọa bụi 100 mesh là loại lưới nylon NMO chuyên dùng để lọc bụi, lọc nước, .... dùng trong môi trường công nghiệp. Trong một số nhà máy sản xuất và chế biến gỗ, trong quá trình sản xuất gỗ sẽ có phát sinh bụi gỗ và để xử lý vấn đề này thường dùng loại lưới lọc bụi 100 mesh.

Quy cách SP: sản phẩm được quấn dạng cuộn, 01 cuộn có từ 50m đến 100m, khổ rộng thông thường là 1m hoặc 1,27m.

Sản phẩm kế tiếp:    LƯỚI LỌC BỤI MÁY NÉN KHÍ