Túi lọc bụi PPS

Bảng thông số KT túi lọc bụi PPS

   
 
Product name

 

 

 

PPS filter bag

 

 
Compositions

 

 

 

100%PPS/Rayton staple fibre

 

 
Weight(g/m2)

 

 

 

500

 

 
Thickness(mm)

 

 

 

2

 

 
Permeability
(m3/m2/min)

 

 

 

15

 

 
Breaking strength

 

T

 

900

 

 

 

(N/5*20cm)

 

W

 

1000

 

 

 

Tensile strength

 

 

 

N/5*20cm

 

 
Working Temperature(°C)

 

Consecutive

 

190

 

 

 

Anti-acid

 

 

 

Excellent

 

 
Anti-abrasion

 

 

 

Excellent

 

 
Finishing treatment

 

 

 

Singeing,calendering,
heat setting

 

 
Finishing treatment:PTFE coating

 

 
 


 Qua bảng thông số KT ta có thể thấy được loại này có nhiệt độ làm việc tương đối thấp hơn so với túi lọc bụi P84 và vải loại túi lọc bụi chịu nhiệt khác.

Sản phẩm kế tiếp:   TÚI LỌC BỤI P84