Túi lọc bụi chịu nhiệt

Túi lọc bụi chịu nhiệt gồm nhiều loại vải khác nhau với tên gọi của nhiều tên khác nhau theo vật liệu vải như vải nomex, vải sợi thủy tinh, vải FMS, vải P84, vải PTFE, ... Những vật liệu này sẽ có những ưu điểm và nhược điểm khác nhua để thích hợp trong từng môi trường cụ thể khác nhua. VD túi lọc bụi chịu nhiệt nomex sẽ thích hộp trong môi trường bê tông nhựa nóng, túi PTFE thích hợp trong môi trường nhiệt điện,

Sản phẩm kế tiếp:  TÚI LỌC BỤI NOMEX