Khung lồng túi lọc bụi

Vật liệu khung lồng túi lọc bụi: Khung được thiết kế bằng thép tròn D4

Khung gồm hai loại đó là loại có ventuary và loại không có ventury

Số lượng thanh dọc: 6 thanh, 8 thanh, 10 thanh hoặc 12 thanh tùy vào kích thước lớn hay nhỏ của khung lồng

Khoản cách các bước: bước vòng có khoản cách là 250mm

Kích thước sẽ sản xuất theo yêu cầu cụ thể phù hợp với kích thước của túi lọc bụi 

Sản phẩm kế tiếp:  RỌ TÚI LỌC BỤI