Túi lọc chất lỏng PP

Tên sản phẩm: Túi lọc chất chất lỏng PP

Chất liệu: Polypropylene (PP)

Kích thước túi:

Size 1. ĐK x Dài = 7” x 17”

Size 2. ĐK x Dài = 7” x 32”

Size 3. ĐK x Dài = 4” x 9”

Size 4. ĐK x Dài = 4” x 15”

Cấp độ lọc: 0.5, 1, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 150, 200

PH: 1 – 14

Ứng dụng: Lọc hóa chất, lọc nước, lọc cặn dầu, …

Sản phẩm kế tiếp:  TÚI LỌC NƯỚC