Túi lọc dầu

Tên sản phẩm: Túi lọc dầu

Chất liệu: Polypropylene (PP), Polyester (PE)

Quy cách miệng: Miệng vòng đai thép tròn, miệng vòng nhựa, ...

Cấp độ lọc: 0.5, 1, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 150, 200 micron

Kích thước:

-          Size 1. ĐK x Dài = 7” x 17”

-          Size 2. ĐK x Dài = 7” x 32”

-          Size 3. ĐK x Dài = 4” x 9”

-          Size 4. ĐK x Dài = 4” x 15”

Ứng dụng: Lọc dầu, lọc nước, lọc hóa chất, …

 

Vật liệu

 

 

 

PP/PE

 

 

 

Kích thước

 

 

 

Size 1, size 2, size 3, size 4

 

 

 

Cấp độ lọc (micron)

 

 

 

0,5 – 200

 

 

 

Độ pH

 

 

 

1 - 14

 

 

 

Nhiệt độ (oC)

 

 

 

90 – 150

 

 

Sản phẩm kế tiếp:  TÚI LỌC NYLON NMO