Lưới lọc keo

Những kích cỡ lưới thường dùng: Lưới lọc nylon NMO 40mesh, lưới lọc 50mesh, lưới lọc 60mesh, lưới lọc 100mesh, lưới lọc 150mesh, lưới lọc 200mesh, ... lưới lọc 300mesh, ..

Sản phẩm kế tiếp:  LƯỚI NYLON LỌC KEO

» Sản phẩm cùng loại