Lưới lọc sơn 100 micron

Lưới lọc sơn 100 micron là loại lưới có số lỗ khoản 140 mesh, là một trong các loại lưới trung bình chuyêun ùng lọc nước sơn nói riêng và lọac ác loại chất lỏng khác nói chung.

Loại tương đương với lưới lọc sơn 100 micron là loại lưới 150 mesh với cấp độ khoản khoản 110 micron. Đây là những loại lưới thường xuyên ứng dụng để lọc nước sơn trên thị trường hiện nay.

Vật liệu vải: Vải được làm bằng vật liệu nylon NMO   

Cấp độ lọc: 100 micron 

Quy cách sản phẩm: sản phẩm có dạng cuộn 01 cuộn dài 100 met, khổ rộng 1m hoặc 1,27m

Sản phẩm kế tiếp:   LƯỚI LỌC SƠN 50 MICRON