Lưới lọc sơn 80 mesh

Sản phẩm lưới lọc sơn 80 mesh.

vật liệu: Nylon NMO

QUy cách SP: Dạng cuộn, dài 100m, khổ rộng có từ 1m. 1,2m. 1,27m. 1,6m, ...

 Fabric Number

 

Mesh count

 

Thread Diameter

 

 Mesh Opening

 

 Open surface

 

Fabric thickness

 

Weight

 

 

 

NO.

 

 cm mesh/inch

 

micron

 

 micron

 

%

 

 micron

 

g/m2

 

 
 
 JPP32

 

32

 

80

 

  100

 

213

 

46

 

165

 

69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sản phẩm kế tiếp:  LƯỚI LỌC SƠN 70 MESH