Lõi lọc dạng nén

Lõi lọc dạng nén, lõi nén

Chiều dài lõi: lõi 10 inch, lõi 20 inch, lõi 30 inch, lõi 40 inch, ...

Cấp độ lọc: 0,5micron, 1micron, 5micron, 10micron, 25micron, 50micron, ...

Ứng dụng: lọc nước, lọc thực phẩm, lọc bia, lọc rượu, ...

Sản phẩm kế tiếp: LÕI LỌC SỢI QUẤN 10 INCH