Lõi lọc sợi quấn 10 inch

Vật liệu lõi: lõi sợi PP (polypropylene), có lõi nhựa bên trong

Chiều dài lõi: Lõi 10 inch (250mm)

Cấp độ lọc: 0,1micron, 0,2micron, 0,5micron, 1micron, 5micron, 10micron, 20micron, 50micron, 100micron, ....

Nhiệt độ: 90oC

Có thể lọc được trong môi trường chịu hóa chất cao, pH = 1 - 14

Ứng dụng: lọc nước, lọc dầu, lọc bia, lọc rượu, lọc thực phẩm, ...

Sản phẩm kế tiếp:  LÕI LỌC SỢI QUẤN 20 INCH