Lõi lọc nếp gấp

Quy cách: Lõi dạng nếp gấp, có lõi nhựa bên trong và võ nhựa bảo vệ bên ngoài. Một đầu có mũi nhọc, đầu kia có răn vặn. Hoặc cả hai đầu bằng

Kích thước lõi: lõi 10inch, lõi 20 inch, lõi 30inch, lõi 40 inch, ...

Cấp độ lọc: 0,1micron. 0,2micron. 1micron, 2micron, 5micron, ...

Ứng dụng: Lọc nước, lọc rượu, lọc bụi, ...

Sản phẩm kế tiếp:  LÕI LỌC NẾP GẤP 20 INCH