Housing 5 lõi 20 inch

Tên sản phẩm: Housing 5 lõi 20 inch, housing lọc lõi (housing lọc chất lỏng)

Vật liệu housing: Housing 5 lõi 20 inch được thiết kế bằng vật liệu inox 201, inox 304, inox 316, ...

Vật liệu lõi: lõi sợi quấn, lõi nén, lõi nếp gấp, ...

Lưu lượng: 5 m3/h

Áp xuất: 6 pa

Đầu vào/ra: 11/2inch, vặn răn

Sản phẩm kế tiếp:   HOUSING LỌC DẦU