Housing 01 túi

Housing 01 túi là 01 bộ lọc chất lỏng dùng túi lọc (01 túi), dùng lọc chất lỏng: lọc dầu, lọc thực phẩm, ...

Vật liệu housing: inox 301

Vật liệu túi: túi lọc PP, túi lọc nylon, túi lọc PE

Lưu lượng trung bình: 30m3/h. Lưu lượng max 40m3/h, áp xuất thiết kế 6pa

Sản phẩm kế tiếp:   HOUSING LỌC LÕI