Housing lọc túi

Bộ lọc housing lọc túi chuyên dùng lọc chất lỏng: lọc nước mắm, lọc nước tương, lọc dầu, ...

Bình dùng túi lọc PP (lọc môi trường chịu há chất), dùng túi PE (lọc môi trường chịu nhiệt), ...

Lưu lượng: housing có thể lọc được từ 10 - 500m3/h

Housing được thiết kế bằng vật liệu inox 201 or inox 304, inox 316

Sản phẩm kế tiếp:   HOUSING LỌC LÕI INOX 316