Quạt lọc HEPA

Cấu tạo sản phẩm: sản phẩm quạt lọc HEPA có cấu tạo gồm hai thành phần chính đó là phần khung hộp và phần màng lọc bên trong.

Vật liệu hộp: Võ hộp được làm bằng vật liệu thép không rĩ hoặc GI hoặc nhôm, phần võ hộp này có thể bao gồm luôn cả quạt hút và bộ điều khiển 3 cấp.

Phần màng lọc bên trong: Lọc lắp bên trong thường là lọc HEPA hay lọc ULPA, tùy theo từng tiêu chuẩn của phòng sạch mà quạt lọc HEPA hay Fan filter unit - FFU sử dụng loại lọc tiêu chuẩn cao hay thấp.

Lắp đặt trong phòng sạch: thường thì trong phòng sạch thường lắp trên trần, trong các clean boot thì cũng lắp trên trần.

Sản phẩm kế tiếp:   FAN FILTER UNIT - FFU CÓ CỔ GIÓ VÀO