Fan filter unit - FFU thay lọc dưới trần

Fan filter unit - FFU thay lọc dưới trần là một sản phẩm chuyên dùng để lọc khí sạch tiệt trùng, cung cấp dòng khí sạch cho phòng sạch. Đây là loại thay lọc dưới trần nghĩa là khi bảo trì bao dưỡng hay thay thế màng lọc thì người công nhân vận hành chỉ cần đứng dưới trần là có thể thao tác được.

Fan filter unit - FFU thay lọc dưới trần này đã và đang sử dụng phổ biến hơn so với loại thay lọc trên trần, sản phẩm dùng nhiều trong các phòng sạch ngành y tế, điện tử, thực phẩm, dược phẩm, ...

Sản phẩm kế tiếp:  FAN FILTER UNIT FFU PHÒNG SẠCH