Vải nylon 250 mesh

Sản phẩm vải nylon 250 mesh là loại vải lọc có 250 lỗ/inch

Vật liệu vải: Nylon NMO

Ứng dụng: Chuyên dùng lọc chất lỏng nói chung như: Lọc sơn, lọc sữa, lọc hóa chất lọc nước, lọc nước biển nuôi trồng thủy hải sản.

Fabric Number

 

Mesh count

 

Thread Diameter

 

Mesh Opening

 

Open surface

 

Fabric thickness

 

Weight

 

 

 

NO.

 

cm mesh/inch

 

micron

 

micron

 

%

 

micron

 

g/m2

 

 
 
JPP100

 

100

 

 200

 

 40

 

60

 

36

 

65

 

35

 

 

Sản phẩm kế tiếp:    VẢI NYLON 200 MESH