Vải nylon 150 mesh

Sản phẩm vai nylon 150 mesh

Vật liệu: nylon NMO

Khổ rộng: 1m hoặc 1,27m, chiều dài 01 cuộn là 100met

Fabric Number

 

Mesh count

 

Thread Diameter

 

Mesh Opening

 

Open surface

 

Fabric thickness

 

Weight

 

 

 

NO.

 

cm mesh/inch

 

micron

 

micron

 

%

 

micron

 

g/m2

 

 
 
JPP59

 

 59

 

150

 

 60

 

110

 

42

 

98

 

 46

 

 

 

Sản phẩm kế tiếp:   VẢI NYLON 100 MESH