Bông lọc buồng sơn sợi thủy tinh

Ngày nay dần dần các phòng sơn đã thay thế những công nghệ xử lý bụi sơn cổ điển như dùng màng nước và thay thế bằng các loại thiết bị dùng để lọc bụi cho buồng sơn khác, những sản phẩm đó có thể nói đến như bông lọc buồng sơn sợi thủy tinh, giấy lọc bụi sơn, các loại bông lọc sơn và các loại lõi lọc khác, ...

Sản phẩm kế tiếp:   CEILING FILTER F5