Ceiling filter lọc trần phòng sơn

Hầu hết các loại phòng sơn đều là phòng sạch vì cần phải có một môi trường hoàn toàn không có bụi để đảm bảo sản phẩm khi sơn không bị bụi bám vào.

Vậy vì sao phải dùng sản phẩm ceiling filter lọc trần phòng sơn mà không dùng sản phẩm bông lọc bụi thông thường khác? 

Ceiling filter lọc phòng sơn là một loại sản phẩm được sản xuất một cách đặc biệt với 01 mặt sản phẩm có ép lưới và mặt còn lại là ép keo, mặt ép lưới đảm bảo sản phẩm không bị bong tróc những sợi bông nhỏ ly ty trong quá trình sử dụng.

Sản phẩm kế tiếp:   BÔNG LỌC BUỒNG SƠN F5